Thông tin Kỳ thi xét CĐR tiếng Anh trình độ B1, B2 ngày 07.01.2016

Danh sách phòng thi: http://1drv.ms/1ICYLR7

Lịch làm việc và kế hoạch hỏi thi nói: http://1drv.ms/1ICYVrE


Thông tin kì thi phụ TACS2 NVCL ngày 03.01.2016

Thông tin kì thi phụ TACS2 NVCL ngày 03.01.2016.

 Xem/tải danh sách tại đây: http://1drv.ms/1TmgkVV 


Kết quả kỳ thi hết học phần TACS2 - NVCL QH 2015
Kết quả kỳ thi hết học phần TACS2- NVCL QH 2015: http://1drv.ms/1RN4NkV

Thông tin Kỳ thi hết học phần TACS2- NVCL 2015

Thông tin KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  TACS2 - NVCL 2015:

- Danh sách phòng thi  20.12.2015: http://1drv.ms/1Ygu45F

- Kế hoạch hỏi Nói TACS2 QH.2015: http://1drv.ms/1YgucCd

- Lịch làm việc TACS2 QH.2015: http://1drv.ms/1Yguk4S


Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ TACS1 ngày 08 tháng 11 năm 2015

Tải danh sách thi tại đây.


Kết quả thi hết học phần TACS1 - NVCL

Tải kết quả thi tại đây


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content