Chương trình đào tạo điều chỉnh năm 2015

Chương trình đào tạo điều chỉnh năm 2015 (bản tiếng Việt và tiếng Anh): http://1drv.ms/1OhQrXa


Kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ tại các đơn vị đào tạo ở ĐHQGHN năm học 2013-2014.

Kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ tại các đơn vị ở ĐHQGHN năm học 2013-2014.

Trường ĐHKHTN: Xem chi tiết tại đây >>


Lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Anh năm học 2013-2014 tại ĐHQGHN

NEW:

1. Mẫu đơn đăng ký. Tải đơn tại đây >>

2. Dạng thức bài thi. Chi tiết tại đây >> 

 


Kết luận cuộc họp triển khai dạy tiếng Anh 2010-2011 (23-8-2010)

Kết luận cuộc họp triển khai dạy tiếng Anh 2010-2011 (23-8-2010) Download xem chi tiết tại đây


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content