Danh sách phòng thi TACS2 và TACS5

Danh sách thi TACS2 và TACS5 ngày 18/12/2016

 


Danh sách thi chuẩn đầu ra B1 và B2, kỳ thi ngày 07/6/2016

Danh sách thi chuẩn đầu ra B1 và B2, kỳ thi ngày 07/6/2016


Thông tin Kỳ thi xét CĐR tiếng Anh trình độ B1, B2 ngày 07.01.2016

Danh sách phòng thi: http://1drv.ms/1ICYLR7

Lịch làm việc và kế hoạch hỏi thi nói: http://1drv.ms/1ICYVrE


KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TACS1- NVCL 2015

Download xem chi tiết:

Danh sách phòng thi

Kế hoạch hỏi thi nói

Lịch làm việc


Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi ngoại ngữ HK II năm học 2013-2014

 Nhấp chuột để tải danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi ngoại ngữ HK II 2013-2014

1. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

3. Trường ĐH Kinh tế

4. Trường ĐH Công nghệ

5. Khoa Luật

6. Trường ĐH Ngoại ngữ


KỲ THI PHỤ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH HK I NĂM HỌC 2013-2014

 Danh sách kì thi phụ ngoại ngữ Tiếng Anh HK I năm học 2013-2014, gồm:

- Kỳ thi A2 CTĐT NVCL

- Kỳ thi B1 CTĐT Chuẩn

Xem chi tiết tại đây >>

 

 

 


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content