Thông tin Kỳ thi xét CĐR tiếng Anh trình độ B1, B2 ngày 07.01.2016

Danh sách phòng thi: http://1drv.ms/1ICYLR7

Lịch làm việc và kế hoạch hỏi thi nói: http://1drv.ms/1ICYVrE