Danh sách thi chuẩn đầu ra B1 và B2, kỳ thi ngày 07/6/2016

Danh sách thi chuẩn đầu ra B1 và B2, kỳ thi ngày 07/6/2016


Thông tin Kỳ thi xét CĐR tiếng Anh trình độ B1, B2 ngày 07.01.2016

Danh sách phòng thi: http://1drv.ms/1ICYLR7

Lịch làm việc và kế hoạch hỏi thi nói: http://1drv.ms/1ICYVrE


Kỳ thi hết học phần ngoại ngữ học kỳ I năm học 2013-2014

 Danh sách phòng thi:

1. Ngoại ngữ Tiếng Anh: Học phần A1, B1

2. Ngoại ngữ Tiếng Đức: Học phần A1


Danh sách phòng thi NN2 Tiếng Hàn, HK II năm học 2012-2013

Danh sách phòng thi NN2 Tiếng Hàn HK II năm học 2012-2013.

Danh sách phòng thi NN2 B2, 29/5/2013. Xem chi tiết tại đây >>

Danh sách phòng thi NN2 A2, 31/5/2013/ Xem chi tiết tại đây >>


Danh sách phòng thi NN2 Tiếng Nhật, HK II năm học 2012-2013

Danh sách phòng thi NN2 Tiếng Nhật HK II năm học 2012-2013.

Danh sách phòng thi NN2 B2, 29/5/2013. Xem chi tiết tại đây >>

Danh sách phòng thi NN2 A2, 31/5/2013/ Xem chi tiết tại đây >>


Lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Anh năm học 2013-2014 tại ĐHQGHN

NEW:

1. Mẫu đơn đăng ký. Tải đơn tại đây >>

2. Dạng thức bài thi. Chi tiết tại đây >> 

 


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content