Danh sách phòng thi TACS2 và TACS5

Danh sách thi TACS2 và TACS5 ngày 18/12/2016

 


Thông báo tuyển sinh viên thực tập tại Khoa Tiếng Anh

Đại học Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh viên thực tập tại khoa Tiếng Anh


Thông báo về việc hoãn kỳ thi phụ cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 06.11.2016

Thông báo về việc hoãn kỳ thi phụ cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 06.11.2016


Kết quả kỳ thi phu TACS3 NVCL 8.5.2016

Kết quả kỳ thi phu TACS3 NVCL 8.5.2016

 


Kết quả thi TACS3 NVCL QH.2015 thi ngày 24.04.2016

Tải kết quả thi tại đây>>


Thông tin kỳ thi hết học phần TACS 3 cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 24.4.2016

- Danh sách phòng thi: xem và tải danh sách tại đây>>

 

- Kế hoạch hỏi thi nói: xem và tải kế hoạch chi tiết tại đây>>


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content