Ban hành Chiến lược phát triển KHCN Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đến năm 2020

Chiến lược này bám sát quan điểm phát triển đã nêu trong Chiến lược phát triển KHCN của ĐHQGHN là phát triển khoa học và công nghệ theo tiếp cận sản phẩm đầu ra, gắn với thực tiễn;


Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Quyết định ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (02/4/2015), các quy định trước đây có nội dung trái với Quy định này được bãi bỏ.

Yêu cầu cấu trúc nội dung của bài báo khoa học

Về nguyên tắc, một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods, Results, And, Discussion).


Thể lệ gửi bài chuyên san nghiên cứu nước ngoài

Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, ngoại ngữ…


Nghị quyết của HĐKH-ĐT Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN
Ngày 17/1/2012, phiên họp thường kì của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã được tổ chức dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo GS. Nguyễn Hoà và 24/28 thành viên của Hội đồng

Hướng dẫn về làm thủ tục văn bản hành chính trong NCKH

Các biểu mẫu hướng dẫn làm văn bản, thủ tục trong NCKH :

Mẫu đăng ký đề tài đề cương ĐHQG; Mẫu lý lịch khoa học; Mẫu đăng ký đề tài; Mẫu phiếu đánh giá, Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện; Mẫu biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài; Mẫu phiếu đề nghị thay đổi tiến độ thực hiện đề tài; Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài đặc biệt; Mẫu cấu trúc báo cáo tổng hợp nghiệm thu đề tài;

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content