Hướng dẫn về quản lý các đề tài KH-CN ở ĐHQGHN

 

+ Quyết định số 4096/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/11/2013 của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong Hướng dẫn quản lý hoạt động KH&CN

+ Yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày báo cáo khoa học tham gia hội nghị, hội thảo cấp bộ môn trường ĐHNN-ĐHQGHN

+ Tài nguyên số: Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài số 1 & số 2/2013

Download để xem chi tiết quyết định 4096 tại đây

Download để xem chi tiết yêu cầu trình bày báo cáo KH tại đây

Download để xem chi tiết tại Chuyên san số 1 năm 2013

Download để xem chi tiết tại Chuyên san số 2 năm 2013