KẾ HOẠCH HỌC PHẦN B2 CTĐT NVCL QH.2013

 Lịch trình giảng dạy. Tải về tại đây >>

Thời khoa biểu học phần B2. Tải về tại đây >>


KÌ THI HẾT HỌC PHẦN B1 - CTĐT NVCL QH.2013

NEW. Kết quả kỳ thi phụ. Xem tại đây >>

NEW. Kết quả kỳ thi (theo trường). Tải về tại đây >>

-------------------

Danh sách phòng thi. Tải về tại đây >>


Kế hoạch giảng dạy học phần tiếng Anh B1 - Chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược QH2013

 Thời khóa biểu học phần B1. Xem chi tiết tại đây >>

Lịch trình giảng dạy học phần B1. Xem chi tiết tại đây >>


Kế hoạch giảng dạy học phần tiếng Anh A2 - Chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược

NEW.

Bảng điểm học phần A2. Tải về tại đây >>

 

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh A2 - NVCL QH.2013. Xem chi tiết tại đây >>

Kế hoạch giảng dạy. Xem chi tiết tại đây >>


Danh sách xếp lớp, Thời khóa biểu và Kế hoạch năm học 2013-2014 của SV chương trình NVCL

(NEW) TKB các môn Chính trị. Xem chi tiết tại đây >>

Tải Danh sách xếp lớp tại đây

Tải Kế hoạch năm học tại đây

Tải Thời khoá biểu môn NN tại đây


Thời khóa biểu và chương trình học A1-A2 cho sinh viên NVCL 2012

Xem chi tiết lịch trình tại đây >> timetable and schedule for A1-A2.xls


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content