Danh sách phòng thi TACS2 và TACS5

Danh sách thi TACS2 và TACS5 ngày 18/12/2016

 


Thông báo về việc hoãn kỳ thi phụ cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 06.11.2016

Thông báo về việc hoãn kỳ thi phụ cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 06.11.2016


Thông tin kỳ thi hết học phần TACS 3 cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 24.4.2016

- Danh sách phòng thi: xem và tải danh sách tại đây>>

 

- Kế hoạch hỏi thi nói: xem và tải kế hoạch chi tiết tại đây>>


Thông tin Kỳ thi hết học phần TACS2- NVCL 2015

Thông tin KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  TACS2 - NVCL 2015:

- Danh sách phòng thi  20.12.2015: http://1drv.ms/1Ygu45F

- Kế hoạch hỏi Nói TACS2 QH.2015: http://1drv.ms/1YgucCd

- Lịch làm việc TACS2 QH.2015: http://1drv.ms/1Yguk4S


Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ TACS1 ngày 08 tháng 11 năm 2015

Tải danh sách thi tại đây.


Kì thi Đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 15/9/2015 (dành cho SV vào các CTĐT NVCL QH.2015)

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức kì thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh dành cho sinh viên dự thi tuyển sinh vào các Chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược QH.2015.

Ngày thi: 15/9/2015

Danh sách phòng thi. Xem tại đây >>>>

Lịch làm việc. Xem tại đây >>>>


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content