Hướng dẫn về quản lý các đề tài KH-CN ở ĐHQGHN

+ Quyết định số 4096/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/11/2013 của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong Hướng dẫn quản lý hoạt động KH&CN


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content