Câu hỏi thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa QH 2014

Chi tiết xem tại đây:

CÂU HỎI THU HOẠCH

( Tuần sinh hoạt công dân sinh viên - khóa 2014)

1. Anh( chị ) hãy cho biết sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, bối cảnh và quan điểm phát triển của trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.

2. Anh (chị) hãy cho biết các bước để đăng ký môn học, tiếp nhận thông báo, sửa chữa thông tin... tại trangweb: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp

3. Anh (chị) hãy mô tả khái quát những nội dung trong 2 mục ĐÀO TẠO VÀ SINH VIÊN trên trang web http://ulis.vnu.edu.vn. Nêu đề xuất, nếu có

4. Anh (chị) hãy cho biết cách phân loại kết quả rèn luyện theo hướng dẫn số 1660 /CT&CTHSSV về việc Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện của SV ĐH chính quy, ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Nhà trường.

5. Anh (chị) hãy cho biết các bước xin các cấp các loại giấy tờ (thời gian, địa điểm):

5.1. Các quyết định bảo lưu, đi du học, thôi học

5.2. Các loại giấy tờ khác trong quá trình học tập tại nhà trường  ( vay vốn, mua vé xe buýt, đăng ký xe máy, làm thẻ sv, thẻ thư viện v.v...)

6. Anh ( chị) hãy cho biết các bước cần thiết để có được thời khóa biểu, lịch thi, kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tải các biểu mẫu sinh viên trên trang web của Nhà trường.

7. Theo quyết định số 3079/QĐ - ĐHQGHN, ngày 26/10/2010 của ĐHQGHN, hãy cho biết:

- Sinh viên có quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào khi học tập tại ĐHQGHN?

- Hãy cho biết cách tính điểm TBC học kỳ và TBC tích lũy?

8. Anh (chị) hãy cho biết quy trình mượn sách tại Trung tâm học liệu, p101-B3-ĐHNN

Lưu ý: Sv viết thu hoạch, nộp cho Lớp trưởng, lớp trưởng nộp cho giáo vụ khoa

<!--[if gte mso 9]>


<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->