Ulis tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Công chức – Viên chức năm học 2013 -2014

 "Cũng tại diễn đàn Hội nghị, thay mặt lãnh đạo cấp trên, PGS. Nguyễn Kim Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể Trường Đại học Ngoại ngữ"

Ngày 30/8/2013, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Công chức – Viên chức năm học 2013 – 2014. Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn trường, GS. Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng chủ trì hội nghị, đến dự và chỉ đạo hội nghị có PGS. Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

                          

                                   

Hội nghị đã thông qua báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 -2013 và phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2013 – 2014; Báo cáo của Chủ tich Công đoàn trường về kết quả tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và đóng góp từ Hội nghị CCVC tại các đơn vị cho dự thảo các  báo cáo tại Hội nghị đại biểu CCVC cấp trường; Báo cáo tổng hợp về công tác tài chính, cơ sở vật chất trong năm học 2012 – 2013 vừa qua; báo cáo tình hình hoạt đông của Ban Thanh tra nhân dân trong năm học 2012 -2013 và các tham luận, thảo luận về chỉ tiêu đề ra, các giải pháp, lộ trình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong công tác đào tạo, công tác khoa học, công nghệ, công tác tài chính kế hoạch, công tác kiểm định chất lượng, cơ sở vật chất và hợp tác phát triển…

                                  

                                              PGS.Nguyễn Kim Sơn trao Bằng khen của Thủ tường Chính phủ cho Trường ĐHNN

                                  

                                  PGS. Nguyễn kim Sơn trao Bằng khen của  Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho  Công đoàn Trường ĐHNN

Các báo cáo đã nêu rõ trong năm học 2012 -2013 Trường ĐHNN đã thực hiện thắng lợi kế hoạch  nhiệm vụ năm học, hoàn thành 22 đề án diều chỉnh chương trình đào tạo đại học theo chuẩn đầu ra, điều chỉnh và xây dựng 03 chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp và ngôn ngữ Nhật Bản, đảm bảo chuẩn đầu ra tiếng Anh theo đúng quy chế đào tạo với 100% sinh viên CLC đạt chuẩn tiếng Anh B2, 100% sinh viên hệ chuẩn QH2009 đạt chuẩn tiếng Anh B1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả lộ trình đào tạo theo học chế tín chỉ, tích cực tham gia đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo SĐH..

Cũng tại diễn đàn hội nghị, Chủ tịch Công đoàn trường – ThS. Nguyễn Bảo Lập đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ CCVC Nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những thành tích đã đạt được về mọi mặt của Trường Đại học Ngoại ngữ trong năm học vừa qua và kỳ vọng trong năm học 2013 -2014, đội ngũ cán bộ công chức Nhà trường tiếp tục phát huy  thế mạnh để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã đề ra, đóng góp thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và nâng cao vị thế trong nước và quốc tế của ĐHQGHN.

                                    

                                                            Các đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tường Chính phủ

                                    

                                                       Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt nam

Cũng tại diễn đàn Hội nghị, thay mặt lãnh đạo cấp trên, PGS. Nguyễn Kim Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể Trường Đại học Ngoại ngữ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân : PGS. Nguyễn Lân Trung, TS. Phạm Văn Ngọc, PGS. Lê Hùng Tiến, ông Lê Đỗ Minh, ông Nguyễn Tử Huy, Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho: Tập thể Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Tập thể Công đoàn Khoa Tại chức, Tập thể Công đoàn khoa NN & VH Pháp, Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn GDVN cho các cá nhân: GS. Nguyễn Hòa, ThS. Nguyễn Bảo Lập. 

Thiện Hòa