Khẩn: Thông báo về việc tạm hoãn khám sức khỏe cho sinh viên khóa QH. 2014.F1

  Trường ĐHNN-ĐHQGHN thông báo về việc hoãn lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa QH.2014.F1, theo đó lịch khám như đã thông báo cho sinh viên vào các ngày 26-28/8/2014 sẽ hủy vì lí do chưa tổ chức được địa điểm khám cho sinh viên.

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể cho sinh viên khóa QH.2014.F1 sau.