Lịch thi Chuẩn đầu ra bậc 5 cho sinh viên chính qui đợt 1 năm 2015

 Thực hiện Thông báo số 88/TB-ĐHNN ngày 2/2/2015, Trung tâm Khảo thí thông báo tới các Khoa Đào tạo lịch thi Chuẩn đầu ra bậc 5 cho sinh viên chính qui đợt 1 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây