Đăng ký dự tuyển học bổng United Board

Trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức United Board  (Ủy ban thống nhất vì nền giáo dục thiên chúa giáo Châu Á) của Mỹ, năm học 2016-2017 United Board sẽ cấp học bổng cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sỹ) theo  02 chương trình như sau:

  1. United Board  Fellow Program: Chương trình này nhằm bồi dưỡng phát triển cán bộ lãnh đạo giáo dục ở Châu Á, đưa ra những khái niệm và thực hành lãnh đạo mới, chuẩn bị cho các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và các nhà quản lý dự kiến đảm đương các vị trí lãnh đạo trong tương lai tại cơ sở làm việc của họ ở châu Á. Chương trình học trong 1 năm, kéo dài từ 1 tháng 7 năm 2016 đến 30 tháng 6 năm 2017, gồm 4 hợp phần: US Summer Institute (3 tuần học tập trung tại Đại học Boston);  Asia Placement (thực tập từ 2-4 tháng tại một trường trong khu vực, Online Mentoring (trao đổi, hướng dẫn từ xa với chuyên gia của UB), Leadership Seminar (Hội thảo trong khu vực).

 

  1. United Board Faculty Scholarship Program: Chương trình này dành cho các cán bộ giảng dạy trẻ có triển vọng được lựa chọn từ các Trường Đại học trong mạng lưới United Board học lấy bằng cao hơn, giảng dạy tiếng Anh ở một nước Châu Á ngoài đất nước của họ. Học bổng khuyến khích các giảng viên trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng giảng dạy, đồng thời thúc đẩy mạng lưới giáo dục các Trường Đại học của châu Á. Các ứng cử viên được lựa chọn sẽ nhận được học bổng trị giá 10,000 đô la Mỹ/ 1 năm, 4 năm cho khóa học Tiến sỹ và 2 năm cho khóa học Thạc sỹ.

 

Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại đây >>>

Các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong Trường có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi hồ sơ về Phòng Hợp tác Phát triển thông qua các Trưởng đơn vị trước ngày 19/9/2015( đối với học bổng Fellows Program) và trước ngày 25/9 /2015(đối với học bổng Faculty Scholarship Program) .

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Nhà Trường, United Board sẽ tổ chức thực hiện phỏng vấn ứng viên theo thời gian cụ thể thông báo trong nội dung chương trình học bổng.

Download xem chi tiết tại đây