Đăng ký tham dự lớp hướng dẫn tra cứu tài liệu thư viện và tìm tin trên internet

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

THÔNG BÁO

Tham dự lớp hướng dẫn tra cứu tài liệu thư viện và tìm tin trên internet

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc khai thác tài liệu, thứ 6 (ngày 04/3/2016 ) Trung tâm Học liệu tổ chức mở lớp hướng dẫn khai thác tài liệu thư viện và tìm tin trên internet. Cụ thể như sau:

Thời gian: Thứ 6 (ngày 4/3/2016)

                   Ca 1: Từ 9h đến 10h

                   Ca 2 : Từ 15h đến 16h

Địa điểm : Tầng 2- C3 Công trình K. Pháp

Bạn đọc quan tâm vào trang web sau để đăng ký tham dự.

http://goo.gl/forms/QeJgCrx2ob

 

Trung tâm xin trân trọng thông báo để bạn đọc biết

                               Hà Nội, ngày 1 tháng 03 năm 2016

                                                      Trung tâm Học liệu