Chương trình học bổng Lotte học kỳ 1, năm học 2016 -2017

Nhà trường thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (gọi là học bổng Lotte) học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 thuộc ngành đào tạo ở mục (3);

- Năm học 2015-2016 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 200 đô la Mỹ/01 học kỳ/01 sinh viên.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây