Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2016;

- Sinh viên đại học hệ chính quy, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD đồng/sinh viên.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây