Thông báo về việc đăng ký thông tin liên hệ năm học 2016-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc đăng ký thông tin liên hệ năm học 2016-2017 đối với sinh viên đào tạo hệ chính quy các khóa QH2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016 như sau:

  1. Đăng ký thông tin liên hệ
  • Sinh viên kê khai đầy đủ thông tin liên hệ (gồm số điện thoại và email cá nhân) theo mẫu.
  • Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và gửi bản điện tử về Phòng Chính trị và Công tác HSSV trước ngày 23/9/2016 theo các địa chỉ email sau:

* Khoa Sư phạm tiếng Anh: thanhgiangkpd@gmail.com

* Khoa NN & VH Trung Quốc, Khoa NN & VH Pháp: tttngan79@gmail.com

* Khoa NN & VH Nga, Khoa NN & VH Nhật Bản, Khoa NN & VH Đức, Khoa NN & VH Hàn Quốc, Bộ môn NN&VH Ả rập: phamthuhiendhnn@gmail.com

  1. Quy định về việc sử dụng thông tin liên hệ
  • Website, Portal sinh viên và email cá nhân là các kênh thông tin chính thức được Nhà trường sử dụng để thông tin cho sinh viên.
  • Sinh viên có trách nhiệm thường xuyên truy cập để khai thác thông tin.
  • Sinh viên tự chịu trách nhiệm trong trường hợp để lỡ thông tin.

Đề nghị Trưởng các khoa đào tạo phổ biến Thông báo này tới toàn thể sinh viên chính quy trong Trường và đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Tải mẫu thông tin tại đây