Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên năm học 2016-2017

Căn cứ các quy định của Nhà nước về chế độ miễn giảm học phí, chế độ trợ cấp xã hội, chế độ hỗ trợ chi phí học tập, Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách năm học 2016-2017 như sau:                                                                                                                                                                                                                             

1. Đối tượng, chế độ được hưởng và hồ sơ phải nộp

1.1 Chế độ miễn giảm học phí

 

TT

Đối tượng

Mức miễn/giảm

 

Thời gian hưởng

Hồ sơ

 

1.   

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Miễn

Từ học kỳ nộp hồ sơ đến hết khóa học

- Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

- Giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công

2.   

Sinh viên thuộc một trong các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng (quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ)  

Miễn

Từ học kỳ nộp hồ sơ đến hết khóa học

- Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện

3.   

SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo

Miễn

 

Theo giá trị của giấy chứng nhận hộ cận nghèo

- Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xh của Chủ tịch UBND huyện

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo

4.   

SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

Miễn

Theo giá trị của giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

- Giấy khai sinh

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

5.

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRau, Ơ Đu)ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

Miễn

 

Từ học kỳ nộp hồ sơ đến hết khóa học

- Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

- Giấy khai sinh

- Sổ hộ khẩu gia đình.

6.

Sinh viên hệ cử tuyển

Miễn

Cả khóa học

KHÔNG PHẢI NỘP HỒ SƠ

 

7.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Giảm

70%

 

- Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

- Giấy khai sinh

- Sổ hộ khẩu gia đình

- Giấy chứng nhận ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

8.

 

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

 

Giảm

50%

 

 

Từ học kỳ nộp hồ sơ đến hết khóa học

- Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

- Sổ trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

- Giấy khai sinh

 

 

1.2. Chế độ trợ cấp xã hội

TT

Đối tượng

 

Mức TCXH

 

Thời gian hưởng TCXH

Hồ sơ

(Bản sao phải được công chứng trong thời hạn không quá 3 tháng)

1.    

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

 

 

100.000đ/tháng

Từ học kỳ nộp hồ sơ đến hết khóa học

- Đơn xin TCXH (theo mẫu)

- Giấy chứng tử của Cha và Mẹ hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường.

- Giấy khai sinh

2.    

Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

 

100.000đ/tháng

Theo giá trị của giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Đơn xin TCXH (mẫu kèm theo)

- Giấy giám định y khoa.

- Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

3.    

SV là người dân tộc ít người thường trú 3 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn.

 

 

 

140.000đ/tháng

Từ học kỳ nộp hồ sơ đến hết khóa học

- Đơn xin TCXH (mẫu kèm theo)

- Giấy khai sinh

- Hộ khẩu gia đình

-Giấy xác nhận thường trú tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn của cơ quan có thẩm quyền

4.    

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập

100.000đ/tháng

Theo giá trị của giấy chứng nhận hộ nghèo

- Đơn xin TCXH (mẫu kèm theo)

- Giấy chứng nhận Hộ nghèo

 

 

1.3 Chế độ hỗ trợ chi phí học tập

 

Đối tượng

Mức hỗ trợ/tháng

Thời gian hưởng

Hồ sơ

      Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ)

 

bằng 60% mức lương cơ sở

 

Theo giá trị của giấy chứng nhận hộ nghèo

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu gửi kèm)

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp

- Giấy khai sinh bản sao (có công chứng)

 

 

 

2. Quy định về việc nộp hồ sơ

 

- Sinh viên khóa QH.2016 nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Đối với các đối tượng sinh viên được hưởng chế độ chính sách cả khóa học, sinh viên chỉ phải nộp hồ sơ một lần.

- Đối với các đối tượng mà chế độ được hưởng tùy thuộc vào giá trị của giấy tờ xác nhận (hộ nghèo, hộ cận nghèo) sinh viên nộp bổ sung giấy xác nhận vào đầu mỗi học kỳ.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016.

- Địa điểm: Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 - Nhà A1)

 

Đề nghị Trưởng các Khoa đào tạo phổ biến thông báo này tới tất cả sinh viên chính quy các khóa QH.2013.F1, QH.2014.F1, QH.2015.F1, QH.2016.F1 và yêu cầu sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn. Những sinh viên không nộp hồ sơ đúng thời gian quy định sẽ không được truy lĩnh các chế độ, chính sách .

 

Tải mẫu đơn tại đây