Chailease International leasing Co., Ltd - Chương trình thực tập sinh 2017

1. Vị trí:

 Phòng kinh doanh;

 Phòng thẩm định tín dụng;

 Phòng kế toán – tài chính;

 Phòng dịch vụ khách hàng;

 Phòng nhân sự (Tuyển gấp)

2. Yêu cầu công việc

 Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối, chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế, kế tóan, quản trị

kinh doanh, ngoại thương…

 GPA: 7.0/10 trở lên

 Tin học văn phòng (Power point, Word, Excel);

 Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt.

 Tính cách: Kỹ năng làm việc nhóm và kết nối với mọi người, có thái độ tích cực, kỷ luật, tinh

thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, tinh thần ham học hỏi

Xin vui lòng gửi CV của bạn cùng với hình ảnh mới nhất và bằng cấp để ứng tuyển

Phúc lợi:

 Cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính

 Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Chailease

 Lương thực tập, hỗ trợ chi phí ăn trưa.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nơi làm việc:TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng

Người liên hệ: Ms. Ngọc Anh – 08.73016010 ext: 8203

Nộp hồ sơ vào email: anh.tnn@chailease.com.vn