Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khoá 29

Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khoá 29.


Tổ chức thi kết thúc khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh của Đề án 2020
Thực hiện kế hoạch khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh của Đề án NNQG 2020 năm 2012, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN thông báo tới tất cả học viên lịch thi cụ thể như sau:

Danh sách và sơ đồ bố trí phòng thi NLTA tại Hải Phòng ngày 12/07/2012
Xem danh sách phòng thi tại đây >>
Xem sơ đồ bố trí phòng thi viết tại đây >>
Thời khóa biểu các lớp bồi dưỡng KG 30.6 đợt 2 năm 2012

Tải về danh sách phân lớp tại đây >>

Tải về thời khóa biểu chi tiết tại đây >>


Tài liệu giới thiệu các hệ thống thông tin chương trình bồi dưỡng

1. Trang web nhận thông báo và tài liệu

   http://ulis.vnu.edu.vn

..................................................


Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn giáo viên tiếng Anh tiểu học

Xem toàn văn thông báo gửi các Sở tại đây >>

Xem toàn văn thông báo gửi các Trường ĐH/CĐ tại đây >>


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content