Kết quả tuyển sinh hệ VLVH năm 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo kết quả tuyển sinh hệ VLVH năm 2016


Sơ đồ và danh sách phòng thi tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2016

Khoa đào tạo và bồi dưỡng - Trường ĐHNN - ĐHQGHN  thông báo sơ đồ và danh sách phòng thi tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2016 như sau:


Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Đại học Vừa làm vừa học năm 2016 như sau:


Kết quả tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2015

Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2015 quyết định điểm trúng tuyển như sau:


Danh sách và sơ đồ phòng thi hệ VLVH ngày 17 &18 tháng 10 năm 2015

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội thông báo thời gian thi tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học vào tháng 10 năm 2015 như sau:


Danh sách xếp lớp và thời khoá biểu khoá bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ quản lý và giảng viên ĐHQGHN

- Xem danh sách xếp lớp tại đây >>

- Xem Lịch phân công giảng dạ tại đây >>


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content