Thông báo Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH, Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E và kế hoạch nghỉ hè 2014 của sinh viên hệ VLVH

 
THÔNG BÁO
Về việc Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH, Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E
và kế hoạch nghỉ hè 2014 của sinh viên hệ Vừa làm vừa học
 
 
Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH, Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E và kế hoạch nghỉ hè năm 2014 của sinh viên hệ VLVH tập trung tại khu vực Hà Nội như sau:
1. Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH cho các sinh viên thi tốt nghiệp ngày 10/11/2013 và ngày 11/01/2014
- Thời gian tập trung : 8h00 thứ Năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014.
- Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ. Sinh viên mang theo Giấy CMND hoặc Giấy phép lái xe, Hộ chiếu để làm thủ tục nhận bằng.
2. Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E hệ VLVH
- Thời gian : 7h00 Chủ nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2014.
- Địa điểm: Cơ sở Trường Phổ thông Chuyên ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Kế hoạch nghỉ hè năm 2014
- Thời gian nghỉ Hè: Từ ngày 30/06/2014 đến hết ngày 07/09/2014.
- Thời gian bắt đầu năm học mới: Ngày 08/09/2014.
 

Đề nghị Khoa Tại chức phối hợp với các đơn vị đào tạo liên quan xây dựng kế hoạch học tập, thông báo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên biết để thực hiện.

Tải về thông báo tại đây >>>