Thông báo Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH, Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E và kế hoạch nghỉ hè 2014 của sinh viên hệ VLVH

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH, Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E và kế hoạch nghỉ hè năm 2014 của sinh viên hệ VLVH tập trung tại khu vực Hà Nội như sau:


Kế hoạch thi Đại học Vừa làm vừa học năm 2011 (Văn bằng 2, Liên thông, Cử nhân từ A)

Khoa tại chức Trường ĐHNN thông báo kế hoạch thi Đại học Vừa làm vừa học năm 2011


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content