Biểu mẫu Sinh Viên

  - SV chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền thông tin đầy đủ vào các mục trong đơn và nộp cho cán bộ phụ trách tại phòng 106 nhà A1;

  - Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên khi đi xin xác nhận;
  - Kết quả xác nhận giấy tờ được trả tại Bàn trả kết quả xác nhận (ngoài hành lang trước phòng 106A1);
- Trong quá trình học tập tại Trường, sinh viên có kiến nghị, đề xuất, đóng góp, v.v...xin vui lòng gửi vào hòm thư:   ctct_hssv_dhnn@vnu.edu.vn         

Bước 1

 Bước 2: Điền đẩy đủ thông tin trên mẫu.

 Bước 3: Xuất trình thẻ sinh viên (bắt buộc) và nộp giấy tờ cần xác nhận cho các chuyên viên tại P.106- nhà A1.

 Bước 4: Nhận kết quả:

 - Các Quyết định (thôi học, nghỉ học, du học...) sinh viên nhận lại sau 5 ngày kể từ ngày nộp đơn tại P.106 – Nhà A1

- Các giấy tờ khác sinh viên nhận lại sau 1 ngày tại bàn trả kết quả trước P106 – Nhà A1

*Lưu ý: Sáng thứ hai hàng tuần, Phòng họp giao ban, không tiếp sinh viên.

1.       Sơ yếu lí lịch sinh viên

 2.      Giấy chứng nhận sinh viên (tiếng Việt) & Giấy chứng nhận sinh viên (tiếng Anh)
7.       Đơn xin thôi học