Thông báo Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH, Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E và kế hoạch nghỉ hè 2014 của sinh viên hệ VLVH

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo Lịch phát Bằng cử nhân hệ VLVH, Lịch thi tốt nghiệp của K24B, K24E và kế hoạch nghỉ hè năm 2014 của sinh viên hệ VLVH tập trung tại khu vực Hà Nội như sau:


Kế hoạch thi tốt nghiệp K21B - Cơ sở số 2 Nhà Thờ

Xem thông báo Kế hoạch thi tại đây >> KH_thi_21B.doc

Xem thông báo công tác chuẩn bị TN tại đây >> CB_TN.doc


Kế hoạch nộp học phí và thi khóa 24B đến tháng 6 năm 2011

Xem chi tiết tại đây >> NopHp_Thi-24B.doc


Lịch thi hết môn tại cơ sở Chuyên Ngoại ngữ

Xem chi tiết tại đây >> TB lichthi CNN 3.2011.doc


Kế hoạch thi Đại học Vừa làm vừa học năm 2011 (Văn bằng 2, Liên thông, Cử nhân từ A)

Khoa tại chức Trường ĐHNN thông báo kế hoạch thi Đại học Vừa làm vừa học năm 2011


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content