Danh sách và sơ đồ phòng thi Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho giảng viên ĐH Thái Nguyên
Xem danh sách phòng thi tại đây >>
Xem sơ đồ phòng thi viết tại đây >>
Xem sơ đồ phòng thi nói tại đây>>

Danh sách phòng thi PPGD ngày 19.01 và ĐGNLTA ngày 20.01 tại Bắc Ninh

Xem danh sách và sơ đồ phòng thi kì thi PPGD ngày 19.01tại đây >>

Xem danh sách và sơ đồ phòng thi kì thi ĐGNLTA ngày 20.01tại đây >>


Danh sách và sơ đồ phòng thi HĐ ĐGNLTA tại Thanh Hoá ngày 19/01/2013

Xem danh sách phòng thi tại đây >>

Xem kế hoạch thi nói tại đây >>

Xem sơ đồ phòng thi tại đây >>


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content