Lịch thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung trình độ A-B-C năm 2013

Thí sinh xem lịch thi chi tiết năm 2013 tại đây >>


Lịch thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C năm 2012

Đăng ký trong giờ hành chính trước ngày thi theo lịch trên tại P.307 Nhà A1, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN


Kế hoạch tổ chức các hội đồng thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A - B - C

Kế hoạch tổ chức các hội đồng thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A - B - C các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung năm 2011


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content