Hội chợ viêc làm – Nơi gặp gỡ của các doanh nghiệp và sinh viên tiềm năng Được tổ chức vào chiều ngày 14/11/2015 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

 Tải thông báo tại đâysites/default/files/24/POSTER%20JOBFAIR%202015.docx

 

 -Thông báo tuyển dụng Biên ,phiên dịch tiếng Nhật

Tải thông báo tại đây

-Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh dịch tiếng Nhật

Tải thông báo tại đây

-Luvina PR-Tuyển dụng

Tải thông báo tại đây

-Thông tin các vị trí tuyển dụng HAL

Tải thông tin tại đây

-Công ty Hon da tuyển dụng:

Tải các vị trí tuyển dụng tại đây

Vị trí CS1015

Vị trí FSN1115

Vị trí HR1115

Vị trí ITOFT1115

Vị trí JP1015

-Công ty FPT tuyển dụng:

(FPT Software) Marketing tiếng Nhật

(FPT Sofware) Customer care tiếng Nhật

FPT Sofware mức lương 2000USD

(FPT Sofware) Biên phiên dịch tiếng Hàn

(FPT Sofware) Biên phiên dịch tiếng Nhật

FPT Sofware  Kỹ sư cầu nối

FPT Sofware  Lập trình viên C++