“Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share” Đợt 2, giai đoạn kỳ 2 năm 2016 -2017

Dự án EU Share thông báo triển khai đợt 2, giai đoạn học kỳ 2 năm 2016-2017, chương trình trao đổi sinh viên có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share). Thời gian đăng ký tham gia và nộp hồ sơ xin học trao đổi tại các trường là từ tháng 8/2016 đến 10/2016.

Thông tin về chương trình và học bổng sinh viên có thể xem trên website http://www.share-asean.eu/activities/share-scholarships-publications-acts-aects-student-mobility-with-scholarships/.

Chi tiết xin vui lòng xem dưới đây!

File1: Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share

File2: Press Release Scholarship Batch 2_For Release 08 August 2016  (Vietnam)

File3: Application form for LOA- Exchange students - Engs