Thông báo tới các đơn vị đào tạo chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2016-2017 cho học sinh, sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2016-2017 cho học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN

 

1/ Những sinh viên có đủ các tiêu chí được xét chọn Học bổng Shinnyo 2016 trong công văn đính kèm hoàn thiện hồ sơ và nộp về Phòng Học sinh Sinh viên P106 - A1 trong giờ hành chính. Nhà trường sẽ xét chọn những hồ sơ ứng cử. nhà trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký vào thứ Ba, ngày 08.11.2016.

 

2/ Chỉ tiêu Học bổng Shinnyo 2016 là 6 suất (trong đó 2 suất ưu tiên cho sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Nhật Bản cử sinh viên và gửi danh sách lên Trường).

4 suất sẽ dành cho các Khoa còn lại. 

 

Nhà trường sẽ tổ chức xét hồ sơ ứng cử để chọn ra 4 chỉ tiêu trên.

 

Tải và xem thông báo tại đây

 

Tải mẫu Giới thiệu bản thân tại đây