BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Trần Hoài Anh và Cao Thị Thùy Lương

Thời gian:                      08 giờ 30 phút, thứ 3 ngày 27 tháng 12 năm 2016

                                    Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 


ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ học viên: Lê Hải Yến

Biểu hiện lịch sự qua hành động chê trách trong các tác phẩm truyện ngắn Pháp hiện đại


BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ nghiên cứu sinh: Cao Thị Thùy Lương

Sử dụng các tư liệu kiến thức ngôn ngữ đất nước học làm tăng hứng...

BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ nghiên cứu sinh: Ngô Thị Minh Thu

Đánh giá năng lực tiếng Nga theo khung sáu bậc trong đào tạo cử nhận ngoại ngữ tại trường ĐHNN – ĐHQGHN


Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Lê Thị Hồng Duyên (ngành Tiếng Anh)

ESP in Vietnamese context: Teachers’ perceptions and practices (Tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam: Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên)

   Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh;   

   Mã số:  62 14 01 11;

   Người thực hiện: Lê Thị Hồng Duyên

   Nghiên cứu sinh: Khóa 19


THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Lê Thị Hồng Duyên

ESP in Vietnamese Context: Teachers’ Perceptions and Practices (Tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh của Việt Nam: Cách hiểu của giáo viên và thực tế giảng dạy)


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content