Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2016 - 2017 như sau:


Chương trình học bổng Lotte học kỳ 1, năm học 2016 -2017

Nhà trường thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (gọi là học bổng Lotte) học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau:


Chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (gọi là Học bổng Lawrence S.Ting) năm học 2016 - 2017 như sau:


Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2017

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2017. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng.


Xét chọn SV nhận học bổng KOVA lần thứ 14 năm 2016

Căn cứ công văn số 01/CV-GTKV/14-2016, ký ngày 26/4/2016 của Ủy ban giải thưởng KOVA về việc đề xuất những sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và những sinh viên xuất sắc có thành tích nhiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng KOVA lần thứ 14 ở các hạng mục: “Nghị lực” và “Triển vọng”, Nhà trường thông báo cho sinh viên những nội dung sau:


Chương trình trao đổi tín chỉ theo dự án Share năm 2016 cho các sinh viên của các trường đại học trong khối ASEAN và ASEAN-EU

SHARE (The European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region) là một dự án trao đổi tín chỉ có học bổng với thời hạn 04 năm được thực hiện bởi Liên minh Châu Âu – EU. Quỹ học bổng của dự án có trị giá 10 triệu EUR cho các sinh viên của các trường đại học trong khối ASEAN và ASEAN-EU.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content