Lễ trao bằng Thạc sỹ Liên kết Quốc tế Khóa 19

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, Khoa Sau đại học -Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng thạc sỹ liên kết quốc tế cho các học viên Khóa 19 đã có Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sỹ.

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 16/09/2016

Địa điểm: Hội trường Tầng 1- Tòa nhà Sunwah – Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Học viên lưu ý:

1. Đến tập trung từ 13h30 để làm thủ tục và mặc lễ phục.

2. Mang theo giấy Chứng minh nhân dân.

3. Trong trường hợp không thể đến dự, học viên có thể nhờ người thân đến nhận bằng thay. Người đến nhận thay phải mang theo Giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và Giấy chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Đề nghị các học viên có mặt đúng thời gian, địa điểm./.