Kế hoạch thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2016

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017, nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, qua đó đẩy mạnh thực hiện đề án nâng cao nhận thức sinh viên về "Tiết kiệm - Vệ sinh môi trường - Tôn sư trọng đạo", BCH Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai chương trình thi đua "Vì thầy cô và mái trường thân yêu".

Thông tin cụ thể như sau: