Chức năng - Nhiệm vụ - Địa chỉ phòng ban trường ĐHNN

 

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

 TT
PHÒNG BAN
ĐỊA CHỈ
ĐIỆN THOẠI
1
Phòng Tổ chức - Cán bộ
P.302-303 - Nhà A1
3.7547432
2
Phòng Hành chính-Tổng hợp
P.101- P103 - Nhà A1
3.7547309
3.7547269
3
Phòng Đào tạo
P.105,107,108 - Nhà A1
37548111
4
Phòng CT& CTHSSV
P.106.P.304 - Nhà A1
37548434
5
Phòng Quản trị
P.109,P.110 - Nhà A4
37547351
6
Phòng Khoa học- Công nghệ
P.310-P.312 - Nhà A1
37547042
7
Phòng Tài chính-Kế toán
P.201-P.203 - Nhà A1
37547960
8
Phòng Hơp tác quốc tế
P.406, P.407 - Nhà A1
37547988
10
VP Đảng uỷ
P.308 - nhà A1
37548874 (230)
11
VP Công đoàn
P.507  - Nhà A1
37548874 (231)
12
VP Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
P.508  - Nhà A1
3.7548874 (232)
15
Trung tâm Ứng dụng công nghê thông tin vào dạy học ngoại ngữ
Tầng 2 – Nhà C2
37548874 (228, 229)
16
Trung tâm bồi dưỡng giáo viên và đào tạo từ xa
Tầng 2 - Nhà A3
32431673
17
Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và kiểm định chất lượng 
P.504  - Nhà A1
37547110
18
Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Tầng 1 - Nhà A4
85871831
18
Bộ môn NN - VH Việt Nam
P.501 - Nhà A1
37548874 (319)
19
Bộ môn Tâm lý-Giáo dục
P.504 - Nhà A1
37548874 (318)
20
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
 
37547264
21
Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh
Tầng 5 - Nhà B2
04.22431653
22
Khoa Tiếng Anh
Tầng 5 - Nhà B2
04.38584968
23
Khoa Sư phạm tiếng Anh
Tầng 5 - Nhà B2
04.39926219
04.37547056 (301)
24
Khoa NN&VH Nga
Tầng 5 - Nhà B2
04.22431503
04.37548874 (303)
25
Khoa NN&VH Trung Quốc
Tầng 5 - Nhà B2
04.37549956
04.37548874 (305)
26
Khoa NN&VH Pháp
Nhà C4
04.37548874 (306, 307)
27
Khoa NN&VH Phương Tây
Tầng 2 - Nhà A4
04.37548874 (309)
28
Khoa NN&VH Phương Đông
Tầng 2 - Nhà A4
 
04.37548874 (308)
29
Khoa Sau đại học
Nhà A3
04.37547435
04.37548874 (311)
30
Khoa Tại chức
P305 - P307 - Nhà A1
04.7548532
04.37548874(312, 313)

 
MỘT SỐ PHÒNG BAN CHỨC NĂNG LIÊN QUAN
·         Ban Giám hiệu (Tầng 2 - Nhà A1)
- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý chung
- Những công việc sinh viên thường liên hệ:
Có thắc mắc hoặc có nguyện vọng đặc biệt cần gặp trực tiếp Ban Giám hiệu nhà trường.
Lưu ý: hàng tuần Ban Giám hiệu tiếp cán bộ và sinh viên vào ngày thứ 5.
·         Phòng Hành chính Tổng hợp
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý các loại công văn giấy tờ gửi đi, gửi đến
+ Quản lý con dấu
+ Ký các giấy xác nhận lĩnh bưu phẩm
+ Сông chứng bằng, bảng điểm tốt nghiệp
- Những công việc sinh viên thường liên hệ:
+ Xin dấu xác nhận vào giấy giới thiệu để làm thẻ thư viện, vé tháng xe buýt, sau khi có xác nhận của Phòng CT&CTHSSV.
+ Xin xác nhận vào giấy lĩnh bưu phẩm.
+ Сông chứng bằng, bảng điểm tốt nghiệp
·         Phòng Đào tạo
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tổ chức quản lý, theo dõi chất lượng đào tạo, lập kế hoạch tổ chức các kỳ thi, quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.
+ Kết hợp với Khoa và một số phòng ban chức năng để tổ chức xét lên lớp, thôi học, xét tốt nghiệp cho SV.
- Những công việc sinh viên thường liên hệ:
Có vướng mắc về học tập, được Khoa trực thuộc giới thiệu lên làm việc trực tiếp với Phòng
·         Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý hồ sơ, lý lịch học sinh sinh viên
+ Phối hợp xét cấp chế độ chính sách, học bổng, điểm rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học, thôi học, nghỉ học có thời hạn, chuyển trường…
+ Phối hợp với các phòng ban chức năng xét duyệt, đề cử SV đi du học.
+ Tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị trong toàn trường theo chủ trương của Nhà trường, tuyên truyền nội bộ giáo dục đạo đức, nếp sống văn minh…
+ Ký các giấy giới thiệu, giấy xác nhận mua vé tháng xe buýt.
- Những công việc sinh viên thường liên hệ:
+ Xin giấy giới thiệu, giấy chứng nhận SV
+ Rút hồ sơ, giấy tờ
+ Xin nghỉ học có thời hạn, thôi học, du học
+ Thắc mắc về học bổng, chế độ chính sách
+ Liên hệ nhờ giúp đỡ để tổ chức một số hoạt động của SV
·         Phòng Tài chính kế toán
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý các nguồn thu chi của nhà trường
+ Trực tiếp chi cấp học bổng cho sinh viên
- Những công việc sinh viên thường liên hệ:
Nhận học bổng theo lớp
·         Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tổ chức, quản lý các hoạt động sinh hoạt của Đoàn viên thanh niên
+ Quản lý Đoàn viên
- Những công việc sinh viên thường liên hệ:
+ Rút sổ lý lịch Đoàn viên
+ Đăng ký và tuyển chọn Thanh niên tình nguyện
+ Đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục vào Đảng
 + Có nguyện vọng được hỗ trợ, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống.
·         Hội Sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN
- Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý các câu lạc bộ, hội của các Hội sinh viên các khoa
- Những công việc sinh viên thường liên hệ:
+ Đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khoá
+ Có nguyện vọng được hỗ trợ, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống