Quy trình quản lý HSSV đi học tại nước ngoài

Sổ tay sinh viên

Trong thời gian học tại trường, nếu có nhu cầu, sinh viên có thể làm đơn xin Nhà trường xác nhận để làm các thủ tục hành chính như: Vay tiền tại ngân hàng chính sách tại địa phương (theo mẫu), xin xét nhận quỹ khuyến học tại địa phương (theo mẫu), xin học bổng của các cá nhân và tổ chức quốc tế v.v…


Cẩm nang sống và làm việc tại Hà Nội

Chào mừng các bạn đến với Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Việt Nam. Là 1 trong những thủ đô lớn trên thế giới (6 triệu người với diện tích gần 3200km2), Hà Nội cất chứa trong mình những nét truyền thống đan xen với sự hiện đại của một sức mạnh vươn lên cùng đất nước. Đôi khi Hà Nội còn được gọi là “Thành phố của những hồ nước”.


Chức năng - Nhiệm vụ - Địa chỉ phòng ban trường ĐHNN

 


Thông báo cấm hút thuốc
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 11085/BGDĐT-CTHSSSV ngày 28/12/2009 về việc thực hiện kế hoạch của Chính phủ  thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDDT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện kiên quyết các nhiệm vụ cấp bách sau:

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content