Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác khảo thí Ngoại ngữ 2013-2020

Xem chi tiết tại đây


Hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp Đảng

Xem tại đây: huong dan ket nap dang.doc


Luật giáo dục

Xem luật giáo dục đại học cho cán bộ

Xem luật giáo dục đại học cho sinh viên

Xem luật giáo dục đại học cho toàn  văn


Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên


Nghị đinh 49 về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Download để xem chi tiết tại đây


Luật giáo dục

Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content