Qui chế công tác học sinh, sinh viên các trường đào tạo

Xem chi tiết qui chế HSSV tại đây >>


Quy chế học sinh sinh viên nội trú

Xem chi tiết qui chế tại đây >> quiche hssvnt


Quy định về đồng phục & lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
Đồng phục là trang phục được sử dụng cho toàn bộ học sinh, sinh viên của một trường mặc khi đến trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào với truyền thống của nhà trường, thể hiện sự bình đẳng giữa các học sinh, sinh viên góp phần xây dựng môi trường học tập, nếp sống văn hoá.

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content