Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và cấp Giấy Chứng nhận xác định chuẩn đầu ra bậc 5 cho sinh viên từ khóa QH.2012 trở đi theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 Thí sinh đăng ký trực tuyến trên trang Web của Trường, nộp hồ sơ tại phòng 201 nhà A3 (Trung tâm Khảo thí) theo lịch trong thông báo.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content