Kết quả kỳ thi xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ C1 (5/6/2014)

Sinh viên sử dụng mã tra cứu đã tra kết quả tại đây >>>

- mã tra cứu được cung cấp cho từng sinh viên trước kỳ thi

- liên hệ văn phòng khoa để được trợ giúp (nếu cần)

Sinh viên đạt trình độ C1 sẽ được cấp 01 giấy chứng nhận kết quả trước khi xét tốt nghiệp ra trường.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content