Liên hệ hỏi đáp dành cho sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Trong quá trình học tập tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN , nếu có thắc mắc, chia sẻ, đóng góp, các bạn sinh viên có thể đặt câu hỏi tại email: Trong quá trình học tập tại Trường, n&ecirc


Hỏi-Đáp về chế độ chính sách sinh viên

Mọi thông tin hỏi đáp xin gửi về địa chỉ Email : hssv.dhnn@vnu.edu.vn  Theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào đối với người có công với cách mạng và con của họ thì đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo gồm c...

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content