Liên hệ hỏi đáp dành cho sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Trong quá trình học tập tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN , nếu có thắc mắc, chia sẻ, đóng góp, các bạn sinh viên có thể đặt câu hỏi tại email: Trong quá trình học tập tại Trường, nếu có thắc mắc, chia sẻ,đóng góp, các bạn sinh viên có thể đặt câu hỏi tại email:

hssv.dhnn@vnu.edu.vn hoặc https://www.facebook.com/vnu.ulis/