Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 3-7/2/1930 tại Cửu Long (Trung Quốc) mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã đề ra Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng, vạch ra đường lối giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của Cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là đồng chí Trần Phú. Kể từ đó đến nay, Đảng ta đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệ...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2015 -2020) thành công tốt đẹp

Đại hội tin tưởng và kỳ vọng Ban chấp hành Khóa XVIII sẽ tiếp t...

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trong toàn Đảng bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2015 2020

  Các chi bộ đã tiến hành thành công Đại hội chi bộ theo đúng Quy chế, Điều lệ Đảng với 100% Đảng viên biểu quyết thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017.


Thông báo về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ trường ĐHNN -ĐHQGHN

 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Đảng bộ Nhà trường tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XVIII, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN ...

Tư liệu Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN

 Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH, để phục vụ bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, bên cạnh việc đăng các hình ảnh tư liệu, BBT chúng tôi xin giới thiệu Tư liệu về Đảng bộ Nhà trường ( Tư liệu này được xuất bản năm 2000 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 110 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh.)


Một số hình ảnh tư liệu về Đảng bộ trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tư liệu của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN  


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content