Giới thiệu đơn vị

GIỚI THIỆU CHUNG
Tên Khoa: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
Tên Khoa bằng tiếng Anh: FACULTY OF KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
Địa chỉ:  Phòng 207-Tầng 2- Nhà A3 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN,
Điện thoại: 84-4-6680-5041
E mail:  khoahanquoc.ulis@gmail.com
Website: http://fklc.ulis.vnu.edu.vn/
Phó trưởng Khoa phụ trách: Ths. NCS TRẦN THỊ HƯỜNG
Điện thoại: 84-4-6684-5941
Địa chỉ: Phòng 203 - Tầng 2 - Nhà A3 - Trường ĐHNN – ĐHQGHN
Email:tranhuong5@vnu.edu.vn , tranhuong35@gmail.com
(Phụ trách chung toàn bộ công việc của Khoa, phụ trách về nhân sự, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Sejong)
 
 

Phó trưởng Khoa : TS. LÃ THỊ THANH MAI

Học vị: TS. Ngôn ngữ học

Điện thoại: 84-4-6680-5041

Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 2 - Nhà A3 - Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Email: maivnkr@yahoo.com

(Phụ trách công tác Đào tạo, HSSV, phụ trách thực tập, phụ trách BM tiếng Hàn Quốc, Phó Bí thư Chi bộ)

Phó trưởng Khoa : TS NGUYỄN LỆ THU

Học vị: TS Văn học

Điện thoại: 84-4-6680-5041

Địa chỉ: Phòng 204 - Tầng 2 - Nhà A3 - Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Email: kaul1907@gmail.com

Phụ trách công tác Đối ngoại, phụ trách công tác NCKH, phụ trách BM Hàn Quốc học, hỗ trợ công việc liên quan đến Trung tâm Sejong

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm Khoa
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM / HỌC VỊ
Trưởng khoa
Trần Thị Hường
Ths.NCS Ngôn ngữ học
Phó trưởng khoa
Lã Thị Thanh Mai
TS. Ngôn ngữ học
Phó trưởng khoa
Nguyễn Lệ Thu
TS. Văn học
  
Các Bộ môn và trung tâm trực thuộc Khoa
Bộ môn tiếng Hàn (giảng dạy và nghiên cứu về 4 kỹ năng ngôn ngữ và biên – phiên dịch, ngôn ngữ chuyên ngành)
Bộ môn Ngôn ngữ học Hàn Quốc (giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học Hàn Quốc)
Bộ môn Hàn Quốc học (giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Hàn Quốc học)
Trung tâm Sejong Hà Nội (2) (giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho mọi đối tượng)
 
Đội ngũ cán bộ   

     Tổng số cán bộ: 27 người (25 giảng viên  + 02 chuyên viên văn phòng)

  • Tổng số cán bộ giảng viên người Việt Nam: 25 người
  • Tiến sỹ: 03              -   Nghiên cứu sinh: 09
  • Thạc sỹ: 08             -   Học viên cao học: 04         - Cử nhân: 01
  • Chuyên viên văn phòng: 02 người
  • Bảng tổng hợp chi tiết về giảng viên

TT

Họ tên

Trình độ

Đang học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

01

Trần Thị Hường

Thạc sĩ

NCS

Ngôn ngữ học

Trong nước

02

Lã Thị Thanh Mai

Tiến sĩ

 

Ngôn ngữ học

Trong nước

03

Nguyễn Lệ Thu

Tiến sĩ

 

Văn học

Hàn Quốc

04

Hoàng Thị Yến

Tiến sĩ

 

Ngôn ngữ học

Trong nước

05

Trần Thị Lan Anh

Thạc sĩ

NCS

Ngôn ngữ học

Hàn Quốc

06

Trần Hữu Trí

Thạc sĩ

NCS

Hàn quốc học

Hàn Quốc

07

Hoàng Thị Hải Anh

Thạc sĩ

NCS

Giáo dục học

Hàn Quốc

08

Nguyễn T.Nguyệt Minh

Thạc sĩ

 

Ngôn ngữ học

Hàn Quốc

09

Nguyễn Thùy Dương

Thạc sĩ

 

Châu Á học

Trong nước

10

Phạm Hồng Phương

Thạc sĩ

NCS

Giáo dục tiếng Hàn

Hàn Quốc

11

Cao Thị Hải Bắc

Thạc sĩ

NCS

Xã hội học

Trong nước

12

Đỗ Thúy Hằng

Thạc sĩ

 

Kinh tế học

Hàn Quốc

13

Trần Thị Thu Phượng

Cử nhân

HVCH

Ngôn ngữ học

Trong nước

14

Lê Hải Yến

Thạc sĩ

 

Hàn Quốc học

Trong nước

15

Nguyễn Thị Thu Vân

Thạc sĩ

NCS

Nhân học văn hóa

Trong nước

16

Đặng Ng.Thùy Dương

Thạc sĩ

 

Hàn Quốc học

Hàn Quốc

17

Trần Thị Bích Phượng

Thạc sĩ

NCS

Giáo học pháp

Hàn Quốc

18

Phạm Thị Tuyết

Thạc sĩ

 

Kinh tế học

Hàn Quốc

19

Đỗ Phương Thùy

Thạc sĩ

NCS

Hàn Quốc học

Hàn Quốc

20

Trần Hải Dương

Cử nhân

HVCH

Giáo dục tiếng Hàn

Hàn Quốc

21

Nguyễn Thị Vân

Cử nhân

HVCH

Giáo dục tiếng Hàn

Hàn Quốc

22

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cử nhân

 

Tiếng Hàn

Trong nước

23

Vũ Thị Mai Loan

Cử nhân

HVCH

Ngôn ngữ học

Trong nước

24

Trần Thị Thu Cúc

Thạc sĩ

 

Quản lí nghệ thuật

Hàn Quốc

25

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thạc sĩ

 

Châu Á học

Hàn Quốc