Thông báo bán đấu giá

Công ty CP Đấu giá và Bất động sản VVFC tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là Xe ô tô Mercedes-Ben đã qua sử dụng - BKS: 31A-5069 của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Công ty CP Đấu giá và Bất động sản VVFC tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là Xe ô tô Mercedes-Ben đã qua sử dụng - BKS: 31A-5069 của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng.
Giá khởi điểm không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa; đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật.
- Thời gian đăng ký xem tài sản và tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 9 giờ đến 11 giờ 30 ngày 07/1/2014 tại: Công ty CP Đấu giá và Bất động sản VVFC; Địa chỉ: Số 1, ngõ 40 phố Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thời gian xem tài sản: Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 07/1/2014 tại: Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Địa chỉ: Số 02, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Ngày 08/1/2014 (Trong giờ HC) tại: Công ty CP Đấu giá và Bất động sản VVFC; Địa chỉ: Số 1, ngõ 40 phố Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội.                    
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến 09 giờ 00 phút ngày 10/1/2014 tại: Công ty CP Đấu giá và Bất động sản VVFC; Địa chỉ: Số 1, ngõ 40 phố Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội .
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Đấu giá và Bất động sản VVFC
Địa chỉ: Số 1 Ngõ 40 Phố Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: 04.85898488/ 0485898486

 

Đăng thông báo bán đấu giá vào ngày 02/01/2014 và ngày 06/1/2014