Lịch công tác tuần thứ 52, năm học 2014-2015

THỨ HAI, 10.8.2015

 1. 8h00 - 9h30: Các đơn vị họp giao ban.
 2. 8h00  tại phòng Hiệu trưởng: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 3. 8h30 tại phòng Hiệu trưởng: Họp triển khai xây dựng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 dành cho người lớn.

Thành phần: Hiệu trưởng và nhóm nghiên cứu.                  

 

 1. 8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: ĐHQGHN tổ chức họp rà soát các thủ tục hành chính.

Thành phần: Các đồng chí tham gia Tổ công tác CCHC của ĐHQGHN.

 

 1. 8h30 tại phòng KHTC, A1: Phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Phòng KHTC.

 

 1. 9h00 tại phòng 511, A1: Bộ môn NN&VH Việt Nam tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Bộ môn NN&VH Việt Nam.

 

 1. 14h00 tại TT. CNTT: Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Trung tâm CNTT.

 

 1. 14h00 -16h00 tại phòng 406, A1: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo tiếng Nhật trình độ trung cấp chuyên nghiệp của Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

Thành phần: Các thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 1151/QĐ-ĐHNN ngày 21/7/2015 của Hiệu trưởng và các đại diện của Trường Trung cấp CNBK Hà Nội.

 

THỨ BA, 11.8.2015

 1. 8h30 tại phòng 410, A1: Phòng Quản trị tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Phòng Quản trị.

 

 1. 9h00 tại phòng 302, A1: Phòng TCCB tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Phòng TCCB.

 

THỨ TƯ, 12.8.2015

 1. 8h00 tại VP. Khoa Phương Tây: Khoa NN&VH Phương Tây tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Khoa NN&VH Phương Tây.

 

 1. 8h30 tại Ba Vì: Khoa NN&VH Pháp tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Khoa NN&VH Pháp.

 

 1. 9h00 tại phòng 510, B2: Khoa NN&VH Trung Quốc tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Khoa NN&VH Trung Quốc.

 

 1. 9h00 tại phòng 501, A1: Phòng Thanh tra và Pháp chế tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Phòng Thanh tra và Pháp chế.

 

 

 1. 14h00 tại phòng 301, A1: Trung tâm GDQT tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, toàn thể CBVC Trung tâm GDQT .

 

THỨ NĂM, 13.8.2015

 1. 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân tiếp cán bộ, viên chức.
 1. 8h00 tại VP Khoa Nga: Khoa NN&VH Nga tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Khoa NN&VH Nga.

 

 1. 8h30 tại phòng 505, A1: Bộ môn Tâm lý Giáo dục tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Bộ môn TLGD.

 

 1. 8h30 tại phòng 101, A1: Phòng Hành chính Tổng hợp tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Phòng HCTH.

 

 1. 8h30 tại phòng 301, A1: Phòng Đào tạo tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Phòng Đào tạo.

 

 1. 8h30 tại phòng 406, A1: Họp triển khai Tự đánh giá đơn vị Trường PTCNN.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện BGH Trường PTCNN, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm NCGDNN & ĐBCL

 

 1. 9h00 tại phòng 311, A1: Phòng Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, toàn thể CBVC Phòng KHCN.

 

 1. 14h00-16h00 tại phòng 301, A1: Họp triển khai Báo cáo giáo dục thường niên.

Thành phần: PGS.TS. Lê Văn Canh, Lãnh đạo Trung tâm NCGDNN&ĐBCL và nhóm nghiên cứu.

 

 1. 14h00 tại phòng 410, A1: Giới thiệu phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm và phần mềm quản lý thư viện số, dịch vụ số hóa tài liệu.

Thành phần: PHT Đỗ Tuấn Minh, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm CNTT, Trung tâm Học liệu, các ông, bà: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Minh Tuấn (P.ĐT), Nguyễn Mai Hữu, Tạ Thị Bích Liên (TT.KT),  Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT).

 

THỨ SÁU, 14.8.2015                                

 1. 10h30-11h30 tại phòng 103, A3: Bế giảng khoá học chuyên đề “Giáo dục tiếng Nhật” do công ty Mitsui Bussan Việt Nam tài trợ.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, BCN Khoa NN&VH Phương Đông và các học viên.

 1. 13h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN  lần thứ V (phiên trù bị).

Thành phần: Các đại biểu  triệu tập.

 

THỨ BẢY, 15.8.2015                                

 1. 7h15 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN (chiều 14h00): Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN  lần thứ V (phiên chính thức).

Thành phần: Các đại biểu  triệu tập.

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Ngày 10/8-11/8/2015 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Làm thủ tục nhập học khoá bồi dưỡng NLTA, PPGD cho giáo viên của Sở GD&ĐT Hà Nội theo Đề án NNQG 2020 (KTC chuẩn bị nội dung; Phòng Quản trị chuẩn bị hội trường, âm thanh, điện, nước).
 • Các đơn vị gửi các Văn bản ngay sau Hội nghị CBVC  của đơn vị về Phòng HCTH.

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Các tin cập nhật ngày: