Công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Danh sách tốt nghiệp tháng 7 năm 2015

Thông báo: Hiện đã có bằng đại học của các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2015.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp được đăng tải trên các file PDF (như đính kèm).
Sinh viên đến nhận bằng vào ngày Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần.

QH.2009. Tải về tại đây  >>>

QH.2010. Tải về tại đây: file 1  >>> và file 2 >>>

QH.2011. Tải về tại đây: file 1 >>> và file 2 >>> 

 

 

 

 

 

Danh sách tốt nghiệp tháng 9 năm 2013

Tải về xem chi tiết tại đây >>

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 12/2012 kèm theo quyết định số 1882/QĐ - ĐHNN ngày 26/12/2012

Tải về xem chi tiết tại đây >>

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 12/2012

Tải về xem chi tiết tại đây >>

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khoá QH.2007

Tải về xem chi tiết tại đây >>

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành sư phạm và phiên dịch tiếng Anh khóa QH.2006.F.1 (2006-2010)
Download xem chi tiết tại đây

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Hàn khóa QH.2006.F.1 (2006-2010)
 
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Nga khóa QH.2006.F.1 (2006-2010)
 
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Nhật khóa QH.2006.F.1 (2006-2010)
 
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Đức khóa QH.2006.F.1 (2006-2010)
 
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành sư phạm và phiên dịch tiếng Pháp khóa QH.2006.F.1 (2006-2010)
 
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành sư phạm và phiên dịch tiếng Trung Quốc khóa QH.2006.F.1 (2006-2010)